Aktuellt

Aktuellt

Den 11-13 november 2020 anordnar LiU Medical humanities and social sciences konferensen "Futures ahead: Translations and collaborations between medicine, social science and the humanities". För mer information om konferensen och CfP, se  länken ovan (Upcoming conference). Sista dag för abstracts är 1 juni 2020.


Nationellt nätverk för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap utlyser ett CfP för konferensen "Existential Medical Humanities". Konferensen hålls på Södertörns högskola 7-8 november 2019. Sista dag för abstracts är 15 augusti 2019.


The Coming of Age of the Public Fetus: Exploring Pregnant and Fetal Bodies in Visual Culture, International Workshop at Uppsala University, Sweden, 15-17 May 2019

 

Maria Björkman (red.), Prostatan – det ständiga gisslet? Mannen och prostatan i kultur, medicin och historia, Nordic Academic Press, 2018

 

Kristofer Hansson: A self in crisis: perspectives on mental growth during the long 1970s, seminarium i medicinsk humaniora, Karolinska Institutet, 17 september 2018

 

Valuations of life: Birth defects, prenatal diagnoses, and disability, International Workshop at Uppsala University, Sweden, 25-26 September 2018