Hem

Nationellt nätverk för medicinsk

humaniora och samhällsvetenskap

 

Välkommen till hemsidan för Nationellt nätverk för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap utgör ett brett, mångvetenskapligt område där medicin, sjukdom och hälsa behandlas från historiska, etiska, kulturella och sociala perspektiv. Nätverket samlar forskare, lärare och doktorander som är intresserade av att stärka kontakter och samarbeten inom detta område.